Calendar

 • First Day of Dance Classes | September 6, 2022
 • Fall Break | October 17-18, 2022
 • Thanksgiving Break | November 21-25, 2022
 • Christmas/New Year’s Break | December 19, 2022 – January 2nd, 2023
 • Martin Luther King Jr. Day | January 16, 2023
 • Mardi Gras Break | February 20-24, 2023
 • Picture Week | April 3-6, 2023
 • Easter Break | April 7-14, 2023
 • Dress Rehearsal 1 | May 15, 2023
 • Dress Rehearsal 2 | May 16, 2023
 • Dance Revue | May 17, 2023