Calendar

  • First Day of Dance Classes | September 7, 2021
  • Fall Break | October 18, 2021
  • Thanksgiving Break | November 22 – 26, 2021
  • Christmas/New Year’s Break | December 20 – 31, 2021
  • Martin Luther King Jr. Day | January 17, 2022
  • Mardi Gras Break | February 28 – March 4, 2022
  • Easter Break | April 15 – 22, 2022
  • Dress Rehearsal 1 | May 9, 2022
  • Dress Rehearsal 2 | May 10, 2022
  • Dance Revue | May 11, 2022